Tag Archive for iedereen

De markt is van iedereen!

In het AD van afgelopen donderdag stond een artikel over de Delftse horeca op de markt. Horecaondernemers op de markt beklagen zich over de activiteiten die op de markt plaatsvinden. Is dat terecht? Stadsbelangen Delft vindt van niet!
Lees verder

Stadsbelangen Delft nodigt u uit!

Stadsbelangen Delft nodigt iedereen met interesse in de lokale politiek uit voor een informatieve en informele bijeenkomst op 27 maart a.s.
Lees verder

‘Vrijheid van meningsuiting’

meningsuitingUit voorspelbare hoek kwam natuurlijk de kritiek over mijn opmerking tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november jl. Ik noemde de uitspraak van de Hoge Raad in de ‘Gondelaffaire’ dubieus. Volksvertegenwoordigers krijgen van de rechter een extra vrijbrief om in het kader van ‘vrijheid van meningsuiting’ grensverleggende uitspraken te mogen doen. Of daar het toewensen van ziektes bij hoort, is de vraag.

Zo meent Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft dat de burgemeester en de leden van het presidium ‘de tering’ kunnen krijgen. Hij schrijft dat op zijn site. De tering heeft volgens het woordenboek diverse betekenissen, zoals:  1.  Beruchte ziekte, 2.  Besmettelijke ziekte, 3. Ftisis, 4. Het doen van uitgaven voor levensonderhoud,  5. Kosten,  6. Kosten van levensonderhoud,  7. Levensonderhoud, 8. Longtering, 9. Medische term, 10. Teer,  11. Tuberculose etc.

De Wit zal de betekenissen genoemd onder 4 t/m 7 niet hebben bedoeld. Het lijkt erop dat hij de burgemeester en de leden van het presidium een besmettelijke ziekte toewenst.

Volgens de Hoge Raad mogen volksvertegenwoordigers dus in het kader van vrijheid van meningsuiting kennelijk dergelijke uitspraken doen. Als dit de consequentie is van de uitspraak van de Hoge Raad, dan was het dus niet zo vreemd dat ik deze uitspraak dubieus noemde.

Vrijheid van meningsuiting moeten we absoluut beschermen en koesteren, maar als volksvertegenwoordigers zo ver gaan om personen een ernstige ziekte toe te wensen, dan geeft dat te denken. Ik hoop van harte dat de Wit en zijn gezin in de toekomst gespaard zullen blijven van deze en andere ernstige ziektes evenals de burgemeester, de leden van het presidium en iedereen in deze wereld.

Aad Meuleman

‘Omdat wij elkaars stadsgenoten zijn’

Vandaag was ik aanwezig bij de paasviering voor dak- en thuislozen in de  Maria van Jessekerk. De uitnodiging voor deze bijeenkomst begon met de  tekst:  ‘omdat we elkaars stadsgenoten zijn…’   

Het werd een bijzondere ontmoeting met onze stadsgenoten, die om wat voor  reden dan ook in problemen zijn gekomen en steun nodig hebben. Zij krijgen  gelukkig die steun dankzij de gemeente en vooral dankzij de vele vrijwilligers die zich dagelijks voor hen inzetten.   

De druk bezochte Paasviering gaf een sfeer te zien van blijdschap en  verbondenheid, mede door de bijdrage van de brassband met het geluid van Braziliaans tromgeroffel. De kerk zelf zorgde voor de oorverdovende akoestiek. Muzikale medewerking  werd verder verleend door ‘The Joker’ en ‘The Thief’ .Een man die solo op de  schuiftrombone  het ‘U zij de glorie’ speelde en een gitarist die het nummer ‘Desperado’  ten gehore  bracht. En dat allemaal onder de bezielende leiding van diaken en  straatpastor  Hans van Bemmel.   

Na afloop van de Paasviering stond een Paasdiner klaar dat was verzorgd  door de  vrijwilligers van het RK Stadsdiaconaat (kookgroep voor dak- en  thuislozen),  jongeren van M25 en de R-K Jongerengroep Delft. Op de liturgie las ik de tekst: ‘omdat iedereen erbij hoort’. En dat was  precies  het beeld dat deze geslaagde Paasviering uitstraalde.  Aad Meuleman