Tag Archive for Phoenixstraat

Delft met STIP op 1?

http://district8.net/18-september-drie-studenten-onwel-tijdens-overdacht-bestuur-societeit-phoenix-delft.html Stadsbelangen Delft heeft diverse keren aan de bel getrokken over de uitzonderingspositie die studenten in onze stad hebben. Ook waar het gaat om studentensociëteiten inzake openingstijden en alcoholgebruik van studenten.
Lees verder

Flodders 2 van Tante Hof

hofTante Hof publiceert elke twee weken haar flodders voor Stadsbelangen Delft in haar column. Hierin blikt zij op haar ‘eigen wijze’ terug op diverse gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Boze brieven?
Na de publicatie van mijn vorige flodders ben ik werkelijk bestookt via de mail van Stadsbelangen Delft met boze brieven. Lezers hadden uit mijn goedbedoelde stukje over de troonswisseling opgemaakt, dat ik het jammer vond dat er geen aanslag op onze nieuwe koning was gepleegd. Ik schreef namelijk dat het een grandioos festijn was ondanks dat Willem geen troon op zijn bolletje kreeg. Nu weegt die troon zo’n 1.250 kilo . Als die dus op zijn hoofd zou zijn geplaatst had de goede man dat zeker niet overleefd. Lieve mensen, dat was echt mijn bedoeling niet. Het had natuurlijk de kroon moeten zijn die het feest compleet had moeten maken. Ik heb natuurlijk een excuusbrief naar Wassenaar gestuurd en ik wil via deze weg ook sorry zeggen tegen alle lezers, die aanstoot hebben genomen aan mijn vergissing.

9 voelt hetzelfde als 1
Het Eurovisie songfestival heb ik dit jaar helaas niet gezien. Ik had een date met een leuke kerel, dacht ik. Volgens mijn kleinzoon, die in de muziek zit, is het lied van Anouk het enige lied, dat je over een jaar of tien nog wel zult horen. Een song met evergreen potentie vertelde hij mij. Een 9e plek is al mooi en als later ook nog blijkt, dat mijn kleinzoon gelijk had, hebben WE eigenlijk gewoon gewonnen.

Arjan Robben
Het duurde even, maar eindelijk heeft Arjan zijn Europese prijs te pakken. En nog beslissend ook. Simpelweg top!

Ex raadslid?
Ik las in het dagblad Trouw van 29 mei 2013 dat de gemeente Delft aan een ex-raadslid bijna 4 ton heeft gegeven. Is hier voor Trouw de wens de vader van de gedachte?

Bereikbaar Delft?
Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat de kosten en overlast van die omkeervoorziening voor tramlijn 1 opwegen tegen het twee jaar niet door laten rijden van de tram. Zou hier een Haaglanden list achter zitten? Het lijkt wel of onze wethouder, die ‘bereikbaarheid’ in haar portefeuille heeft, zich weer heeft laten foppen. Zo hoorde ik dat de complete regie over de herstelwerkzaamheden van de Sint Sebastiaansbrug aan de provincie is overgedragen. De provincie heeft nu bepaald welke brug er komt en wij Delftenaren hebben er niets meer over te zeggen. Vreemd hoor.

Bram Stoop
Lees ik in de krant dat Bram Stoop op uitnodiging  ineens met minister Opstelten en staatsecretaris Teeven aan tafel heeft gezeten. Slimme politici hoor. Ik denk dat nog meer politici door moeten hebben, dat de praktijk de beste leerschool is. Dan zit je bij Brammetje, zo mag ik hem noemen, vertelde mijn buurvrouw, in ieder geval goed.


Tip van tante Hof
Als u het niet vervelend vindt om na 140 karakters even door te klikken, kunt u gratis de gehele krant lezen. Je hoeft je slechts eenmalig als volger van Jo (zus van Louis?) op twitter aan te melden en u krijgt het hele jaar door het nieuws gratis aangeleverd.  Of het simpelweg overtikken en doorlinken van krantenkoppen ‘hart’ voor de stad is, weet ik niet, maar je kunt nu wel bezuinigen op de krant. En dat is weer mooi meegenomen in deze dure tijden. 

ALI B

Het liedjesfestijn van Ali B zag ik laatst op TV. En wat heb ik genoten. Ali B en een stuk of tien overwegend allochtone rap-vrienden zongen duetten met een aantal, bijna vergeten, Nederlandse artiesten. Een van die rap-knullen heette, geloof ik ‘kleine viezerik’. Die andere namen heb ik jammer genoeg niet onthouden. Zij zongen samen met helden uit mijn wilde jaren: Ben Kramer, Willeke Alberti, Ronnie Tober, Anneke Grönloh en vele anderen. Prachtig, ontroerend zelfs en zoveel respect van en voor mensen van verschillende generaties en afkomst. Dit concert stemde mij hoopvol. Het zou best wel eens goed kunnen komen met de integratie in Nederland. Wat mij betreft wordt dit concert net zolang wekelijks herhaald, totdat iedereen in Nederland , ongeacht afkomst, leeftijd of levensopvatting op deze manier met elkaar omgaat. Omdat ik die rap-liedjes nooit zo goed versta, is het niet echt mijn genre. Ali B bedankt! 

Vermist
Nog steeds is er niets bekend over de Delftse mevrouw, die sinds 22 april 2013 wordt vermist. Een oproep voor een grote zoekactie is nog steeds niet op gang gekomen. Deze Delftse moet toch te vinden zijn. Heel triest voor de echtgenoot en verdere familie. Sterkte gewenst!

Gondelboek
Ik lees dat er een boek over de Gondel gaat uitkomen. Als het boek een bestseller wordt, zou de winst dan worden terugstort in de gemeentekas? Ideetje?

Blije DSM wethouder
Zit ik laatst op internet te zappen, kom ik plotseling de webcast van de gemeenteraad tijdens een commissievergadering tegen. Wat was die wethouder blij met het DSM bestemmingsplan. DSM stond bij hem hoog in het vaandel. Wel jammer dat er minder oor en oog was voor het echte Delftse transportbedrijf van der Lee. De nadelen voor dit Delftse bedrijf werden over het hoofd gezien. Het is gelukkig nog geen 13 juni, wie weet!


Veilige inrit?
Kom ik ’s avonds uit de Phoenixgarage rijden, zie ik zo wat een voetganger en een fietser, komend van beide kanten van de Phoenixstraat over het hoofd. Ik werd ook verblind door de lichten van een auto, die vanaf de Spoorsingel, recht tegenover de inrit van de garage, de Phoenixstraat op wilde rijden en in m’n gezicht scheen. Gelukkig vindt de wethouder dat het echt een veilige verkeerssituatie is. Iedereen weer gerustgesteld……toch?

Examen Frans
Ik begrijp ook niks van de jeugd van tegenwoordig. Krijgen ze nog een extra dag om te blokken voor hun examen Frans, is heel Nederland in rep en roer. Aussi  jamais satisfaite?

Tot de volgende keer en lieve groetjes van Tante Hof

Inrit Phoenixgarage

Phoenixgarage (800x600)Graag wil onze fractie de volgende  vragen stellen in de rondvraag van de commissie SVR op 16 mei 2013. De vragen hebben betrekking op de nieuwe inrit Phoenixgarage. Recentelijk is de ingang van de parkeergarage Phoenix aangrijpend gewijzigd. Aangrijpend, omdat deze wijziging de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers naar onze mening niet ten goede komt.

Je hoef geen leek te zijn om te zien dat deze wijziging nu eerder een verkeersonveilige dan een verkeersveilige plek lijkt te zijn geworden. Vanuit de garage komend is vrij laat te zien of er fietsers en voetgangers van beide kanten aankomen. Niet alleen de inrit, maar ook wat schuin tegenover de inrit, waar auto’s vanaf de Spoorsingel de Phoenixstraat oprijden. Gecombineerd met de trams/bussen en auto’s op de Phoenixstraat zelf lijkt nu een zeer onwenselijke situatie te zijn ontstaan. Uit de krant vernamen wij, dat de wethouder is afgegaan op het advies van de ‘verkeerskundigen.’

 Vragen
1. Kan de wethouder garanderen, dat de nieuwe inrit van de Phoenixgarage  absoluut verkeersveilig is?
2. Hoe heeft u van tevoren de veiligheidsrisico’s beoordeeld en waaruit blijkt dat?
3. Is de wethouder bereid flankerende maatregelen te treffen om het veiligheidsrisico op deze plek te verbeteren? Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer en waaraan denkt de wethouder en op welke termijn? 

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Info over toekomst Phoenixgracht

DSC01334In de commissie SVR is een voorstel van een inwoner om op de toekomstige Phoenixgracht bolle bruggen te realiseren in plaats van de voorgestelde platte bruggen door het college afgewezen. Het college stelde dat een dergelijke aanpassing wel kon, maar dat dit extra tijd en geld kostte, dat er sprake zou zijn van ophoging van het maaiveld en zo werden nog diverse argumenten aangedragen.

De inwoner gaf aan dat hij twijfels had over de aangedragen argumenten van het college. Hij stelde voor zelf met een voorstel te komen waarin hij het tegendeel kon bewijzen. Hij heeft  hiervoor informatie nodig en de gemeente wegert hem dat te verstrekken. Inmiddels heeft hij deze informatie in het kader de Wet Openbaar Bestuur (WOB) opgevraagd. 

Stadsbelangen heeft nu via onderstaand emailbericht hetzelfde gedaan. Wij begrijpen niet waarom de gevraagde informatie niet spontaan wordt verstrekt. Het toekomstbeeld, zoals voorgesteld door de inwoner (zie afbeelding) ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Passend bij onze stad. Alle reden dus om de argumentatie van het college extra te toetsen. Een gebied dat nog lange tijd mee moet gaan, vraagt daarom qua uitstraling extra zorg en aandacht.

Geachte mevrouw Junius, beste Milène,
Vooruitlopend op de notitie die de commissie SVR binnenkort zal ontvangen inzake de bevaarbaarheid van de Phoenixgracht, wil onze fractie alvast in het kader van onze controlerende taak onderstaande informatie ontvangen. Wij hebben begrepen dat een burger deze informatie in het kader van de WOB heeft opgevraagd, omdat de gemeente niet voornemens was deze informatie te verstrekken. Is dat juist en zo ja, waarom werd deze informatie niet versterkt? Wij begrijpen niet waarom deze informatie niet kan of mag worden verstrekt. Het gaat om de volgende informatie: 

  • Een plattegrond van de omgeving rondom de nieuw te bouwen bruggen nabij de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat,
  • Een dwarsdoorsnede tussen de Phoenixstraat en Spoorsingel t.p.v. van de nieuwe brug nabij de Hugo de Grootstraat en t.p.v. de nieuwe brug nabij De Havenstraat. In deze dwarsdoorsnede minimaal aangeven: de gevels van de Phoenixstraat en Spoorsingel, het nieuwe en oude maaiveld, de contouren van de de nieuwe singel en de bruggen,
  • Hetzelfde ter plaatse van een van de voetgangers- en fietsersbruggetjes.

Graag ontvangen wij de informatie voor de eerstvolgende commissievergadering SVR. 

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    


Tramhalte moet terug!

tramhalteDe werkzaamheden in het Spoorzonegebied leiden nu al tot de eerste terechte irritaties bij onze inwoners. Door het verleggen van de tramrails op de Phoenixstraat is de tramhalte bij de Phoenixstraat/Binnenwatersloot opgeheven. Passagiers moeten nu uitstappen bij de halte aan de Schoolstraat of bij het station.

Het is onbegrijpelijk dat een zo belangrijke tramhalte, nota bene bij de entree naar de binnenstad, wordt opgeheven. Een slecht signaal als je wilt bereiken dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. In de eindsituatie was deze tramhalte al niet meer gepland op deze plek. Het lijkt wel dat op geen enkele wijze wordt nagedacht over dit soort situaties, waarbij vooral voorbij gegaan wordt aan de logica van onze inwoners.

Inmiddels heeft onze fractie al diverse signalen bereikt van verontruste inwoners over deze onwenselijke situatie. Maar ook ondernemers die zijn gevestigd in De Hugo de Grootstraat en de Binnenwatersloot reageren negatief op het verdwijnen van deze belangrijke tramhalte.

Stadsbelangen heeft  in de commissie VSM deze kwestie aan de orde gesteld en wil dat er een oplossing wordt gevonden voor deze onwenselijke situatie. Het signaal is simpel: de tramhalte op deze plek moet terugkomen!

Fractie Stadsbelangen Delft