Tag Archive for plannen

Falende communicatie betaald parkeren Wippolder

Wat het college van B&W verstaat onder ‘vroegtijdige en grootschalige communicatie’ over het ingevoerde betaald parkeren in de Wippolder is de vraag. Want als dat inderdaad het geval is geweest, waarom is er dan in de Wippolder zoveel ophef over het doorgedrukte invoeren betaald parkeren ontstaan? Het college erkent weliswaar dat de boodschap aan veel bewoners voorbij kan zijn gegaan en belooft het voortaan beter te doen.
Lees verder

Delft: Studenten jagen bewoners weg?

In de commissievergadering RV werd afgelopen dinsdag het bestemmingsplan Noordwest besproken. Ook hier weer blijkt dit bestemminsplan te worden aangepast op basis van onder andere al een kant en klaar plan van een ontwikkelaar. Welke rechtsbescherming hebben inwoners nog als vastgestelde bestemmingsplannen op basis van al voorgekookte ontwikkelplannen steeds worden aangepast?
Lees verder

Algemene Beschouwing ‘de burger centraal’

Laatst kwam ik ome Joop tegen. Bijna 81 jaar, een echte Delftenaar, zijn hele leven hard gewerkt, veel meegemaakt en heel veel levenservaring. We bespraken de situatie in de wereld, in ons land en vooral in onze stad. Toen wij afscheid van elkaar namen zei hij : ‘weet je wat het is Aad, ik voel me altijd een optimist als ik een tunnel uitkom.’
Lees verder

Kansen in de Spoorzone!

Spoorz (800x600)Welke kansen biedt het Spoorzonegebied voor de vastgoedmarkt? En wat heeft de vastgoedmarkt het Spoorzonegebied te bieden? Op die vragen probeert de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op dinsdag 20 maart antwoord te krijgen tijdens de tweede van drie bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de Delftse Spoorzone.

De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte probeert via de inbreng van deskundigen en alle Delftenaren met inventieve, vindingrijke en haalbare bouwplannen en ideeën een beeld te krijgen van de Spoorzone zoals dat gebied er over enkele jaren definitief zou kunnen uitzien.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 14 februari werd  met deskundigen gesproken over de kaders waarbinnen ontwikkelingen in het gebied mogelijk zijn. Op dinsdag 20 maart gaat het vanaf 20.00 uur in de raadszaal over kansen in de markt. Hans de Jonge, Carel de Reus en Wim Nieuwenburg houden lezingen over dit onderwerp en gaan met elkaar en met de aanwezigen in discussie. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Hans de Jonge (sinds 1991 hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling bij de Faculteit Bouwkunde TU Delft) schetst de actuele situatie op de vastgoedmarkt en gaat in op de rol van overheden, beleggers en ontwikkelaars. Hij schetst trends en ontwikkelingen, duidt kansen en bedreigingen en benoemt de mogelijkheden van het Spoorzonegebied voor Delft in (inter)nationaal perspectief.

Carel de Reus (directeur Careldereus BV, adviseur gemeenten en instellingen over stedelijke en maatschappelijke vraagstukken) gaat in op de (nieuwe) rol van de gemeente en die van de samenwerkingspartners. Welke nieuwe vormen van ontwikkeling doen zich voor? Hoe stuur je het proces en welke positie neem je daarbij als gemeente in? Wat zijn de financiële gevolgen van te maken keuzes en hoe wordt voorkomen dat de Spoorzone in financiële zin een Ontspoorzone wordt?

Wim Nieuwenburg (directeur Makelaardij WVK, voorzitter NVM afdelingen Haaglanden) geeft een beeld van de Delftse woningmarkt in de afgelopen 5 jaar. Hij vertelt over de actuele en toekomstige woonwensen van mensen. Aan welk soort woningen is behoefte en welke eisen stellen mensen aan hun woonomgeving? Wat is de woonconsument bereid te betalen? Welke specifieke kansen doen zich voor in het Spoorzone gebied en hoe kunnen die verzilverd worden?

De serie van drie bijeenkomsten wordt op 24 april in DOK op het Vesteplein afgesloten met een presentatie van de bouwplannen die zijn ingediend. Ideeën kunnen tot en met 31 maart aanstaande naar de gemeenteraad worden gestuurd; digitaal via griffie@delft.nl of op papier via griffie Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft.