Tag Archive for reacties

Wat zijn we verbaasd??

Afgelopen dinsdag was de begrotingscommissie Sociaal Domein. De fracties konden aangeven wat ze van de Programmabegroting vonden en aangeven of ze tijdens de komende raadsvergadering wel of niet met moties of amendementen komen bij bepaalde onderwerpen.

Lees verder

Referendum als het uitkomt

referendumStadsbelangen heeft het positieve advies van de referendumkamer overgenomen en voor het inleidend referendumvoorstel gestemd.  Op basis van het advies stelde de burgemeester de raad voor om het inleidend verzoek in te willigen en over te gaan tot de volgende stap in de referendumprocedure.

Hoewel je vraagtekens kunt en misschien wel moet zetten over hoe dit inleidend verzoek tot stand is gekomen, een vooropgezette actie door een aantal raadsleden en indieners die zich hiervoor laten gebruiken, stelt de referendumkamer dat het inleidend verzoek formeel aan de referendumverordening voldoet.

Het college heeft richting referendumkamer onder andere aangegeven, dat de vereiste spoed zich verzet tegen het houden van een referendum. De referendumkamer concludeerde dat de juistheid van deze stelling niet onomstotelijk bleek uit de informatie waarover de referendumkamer beschikte. Ook  het college kon ons daarvan in de gemeenteraadsvergadering niet overtuigen.

De coalitiefracties wezen op het verificatieonderzoek van Ernst & Young. Daaruit zou die spoedeisendheid moeten blijken. Maar de vertraging die in dat onderzoek werd genoemd, had te maken met een mogelijke vertraging als Het Nieuwe Kantoor niet zou worden gebouwd. Dat had geen enkele relatie met een eventuele vertraging tot het houden van een referendum. Dat is ook niet onderzocht.

Voor Stadsbelangen gold ook een principieel punt. De inwoners van Delft hebben het recht om gebruik te mogen maken van het instrument referendum op basis van de huidige verordening. Het kan niet zo zijn dat de politiek de inwoners dat recht ontneemt op het moment dat het hen niet uitkomt. Dat is precies wat D66 en Groen Links, op papier grote voorstanders van het referendum, lieten zien evenals de overige coalitiepartijen. Er werd van alles uit de kast gehaald om het advies van de referendumkamer onderuit te halen.

Stadsbelangen vindt dat niet terecht. Of het verstandig is om aan inwoners te vragen zich te verdiepen in de enorme hoeveelheid aan informatie en cijfers om tot een afgewogen oordeel te komen, is een andere vraag. Daarom adviseerden wij onze inwoners bij dit onderwerp na te denken over de vraag of het handig is gebruik te maken van dat recht als een positief besluit zou worden genomen over het inleidend referendumverzoek. Een vrijblijvend advies van onze kant, waarbij het verder aan de inwoners is om hier wel of niets mee te doen.

Dat leidde tot voorspelbare reacties van vooral die partijen (D66, Groen Links en de PvdA) die het instrument referendum heel belangrijk vinden, maar als het er op aan komt de inwoners het recht van het referendum ontnemen. Feit is dat Stadsbelangen dat niet heeft gedaan.  

Wel vindt Stadsbelangen dat op korte termijn de referendumverordening aangepast moet worden. Het instrument is bedoeld voor de inwoners van onze stad en niet voor raadsleden die hun zin niet krijgen. Daarnaast zou een evaluatie over deze casus met de referendumkamer zeer wenselijk zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman