Wat zijn we verbaasd??

Afgelopen dinsdag was de begrotingscommissie Sociaal Domein. De fracties konden aangeven wat ze van de Programmabegroting vonden en aangeven of ze tijdens de komende raadsvergadering wel of niet met moties of amendementen komen bij bepaalde onderwerpen.

Ik heb aangegeven hoe Stadsbelangen Delft denkt over onderwerpen als sportclubs en onderwijs, omdat hier nog verbeterpunten in zitten als het gaat om samenwerking. Ook heb ik namens onze fractie verwoord hoe wij denken over het wijk- en buurtwerk in Delft. Vele zaken gebeuren nog te veel vanuit hypes. Afgelopen jaren is vooral de wijk Buitenhof veelvuldig besproken en terecht. Want hoe groter de problemen, hoe sneller partijen daarop ingaan, want daar is politiek wat te halen, denkt men. Er is veel goed werk verzet. Ons punt is dat er nog meer wijken in Delft zijn die de aandacht verdienen.

Stadsbelangen Delft heeft het ook over de 55-plussers in onze stad gehad. Wij vinden dat hier een stedelijk aanbod op moet komen. Niet voor alle doelgroepen is het zo dat dit per wijk bekeken hoeft te worden. Ouderen zitten door heel de stad en worden wat ons betreft niet voldoende bereikt. Veel voorzieningen voor ouderen zijn of worden gesloten. Mensen willen, maar moeten steeds langer thuis blijven wonen.

Men heeft de mond vol over vergrijzing en vereenzaming van ouderen in onze samenleving. Velen van hen hebben ons land na de oorlog helpen opbouwen. Reacties die ik kreeg zoals, zitten ouderen hier wel op te wachten en je moet ze niet betuttelen, zoals van de D66 fractie aangaf, raken wat ons betreft kant nog wal. Degene die dit zeggen betrekken dit wellicht op zichzelf. Zij hebben alles netjes op orde kennelijk. Ook de opmerking dat 55-plussers tegenwoordig assertief genoeg zijn, is zo’n ongepaste opmerking. Recentelijk werd voor jongeren tijdens de Ramadan ’s nachts de sporthal beschikbaar gesteld. Dat lijkt overigens ook op een sterke mate van betutteling.
De verkiezingen komen eraan in maart 2018 en de meeste college partijen roepen natuurlijk dat alles beter moet en ook meer ingezet moet gaan worden op de wijken. Dezelfde wijken waar ze van alles hebben wegbezuinigd in de stad. Buurthuizen en jongerencentra die gesloten zijn en sommige buurthuizen die overgedragen zijn aan wijkbewoners. Stadsbelangen Delft is overigens trots op deze wijkbewoners, die zich hiervoor inzetten.

Over de buurthuizen hebben wij gezegd dat die wat ons betreft een goede waarderingssubsidie moeten ontvangen, omdat de buurthuizen een grote meerwaarde hebben voor de wijken en de bewoners. De fracties in de raad beseffen dat nog te weinig. Stadsbelangen Delft vindt dat als je goed wijkgericht werk wilt verrichten, je de wijk nodig hebt en dat zijn de bewoners zelf.

Als je de wijk Wippolder als voorbeeld neemt, waar men het 55 plus centrum ‘de Wipmolen’ heeft wegbezuinigd, dan geeft dat te denken. Uit een enquête van omwonenden bleek destijds dat 100% tegen sluiting was en niet wilden dat ouderen maar naar het wijkcentrum moesten gaan. Het jongerencentrum dat er destijds was, verdween en is nu een rouwcentrum geworden. Dit nog buiten het feit dat men een simpele maar voor velen belangrijke wijkkrant weg bezuinigde. Geen subsidie meer. Het ging om slechts een paar duizend euro per jaar. Ook hier werden vrijwilligers aan de kant gezet. Zij moeten nu elk jaar weer via sponsoring hun broek proberen op te houden.

Stadsbelangen Delft zal in iedere geval een motie indienen tijdens de Begrotingsraad. Wij willen het college opdragen in Delft een goed en degelijk ouderenbeleid te gaan realiseren in overleg met ouderenbonden en andere belanghebbenden. Doel hierbij is dat vroeg de problemen van 55 plus inwoners worden gesignaleerd. 55-plussers, die onder andere te maken hebben met grote werkloosheid en belangrijk het tegengaan van vereenzaming in onze stad.

Onze samenleving, ook in Delft, heeft te maken met vergrijzing. Overigens vinden wij verzilvering een beter woord. Stadsbelangen Delft wil niet wachten totdat het een groter probleem wordt. Daar heeft niemand iets aan. Laten we voorkomen, dat de politiek straks weer roept: ‘wat zijn we verbaasd’.

Ik verbaas mij dan ook over de reacties vanuit onze raad. In Groningen en in een aantal andere steden is er gewoon specifiek 55-plus beleid. Ik hoop dat dit ook in Delft van de grond komt. maar dan wel in samenspraak met de 55-plussers zelf. Daar is Stadsbelangen Delft een groot voorstander van.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.