Tag Archive for rekening

Controle Provincie bij MRDH wassen neus?

Naar aanleiding van de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de MRDH heeft de Provincie Zuid Holland de MRDH laten weten de stukken voor kennisgeving aan te nemen. En dat ondanks diverse zorgelijke opmerkingen hierover. Men maakt kritische opmerkingen, maar de Provincie doet er verder niets mee.

Lees verder

Trage soap overlast tramrails

railsOndanks aandringen van onze fractie in de commissie SVR van maart en april 2012 is er nog steeds geen enkel teken te bespeuren dat leidt tot het oplossen van de geluidsoverlast van de nieuwe tramrails die is aangelegd in Tanthof West.

Uiteindelijk verscheen op 3 mei 2012 een uitgebreid artikel in het AD. De bewoners zijn het zat en volkomen terecht. Het wordt tijd dat er iemand binnen HTM, de gemeente en Haaglanden wakker wordt en tot actie overgaat om het probleem op te lossen. Inmiddels heeft het artikel in AD ook geleid tot reactie van een bewoner in de omgeving van de Westvest bij de Irene tunnel. Ook daar dezelfde overlast en geen adequate actie aan de kant van de gemeente.

Al maanden proberen de bewoners, zowel in contacten met HTM en de gemeente als ook Haaglanden, de verantwoordelijke bestuurders ervan te overtuigen, dat dit probleem moet worden opgelost en wel zo snel mogelijk. Zij deden dat op een manier waarop je dat doorgaans doet. Simpel door met elkaar tot overleg proberen te komen om het probleem opgelost te krijgen. Dat blijkt dus niet te werken. 

Instanties die elkaar tegenspreken; HTM zegt: ‘het gras tussen de rails komt vanwege bezuinigingen niet meer terug’;  de gemeente zegt: ‘met HTM is afgesproken dat het gras terugkomt’. De geloofwaardigheid is dan ook ver te zoeken.

Inmiddels blijkt ook dat Haaglanden een rol speelt voor wat betreft bezuinigingen, die richting HTM zullen worden opgelegd. Het ziet er naar uit dat het onderlinge gekonkel over wie waar verantwoordelijk voor is nog enige tijd zal gaan duren. Over de rug van inwoners die al maandenlang geconfronteerd worden met geluidsoverlast en dat is niet meer te accepteren. 

Stadsbelangen Delft wil dat op een zo kort mogelijke termijn de overlast wordt opgelost. Wij hebben deze week wethouder Junius nogmaals verzocht tot actie over te gaan. Het college moet nu als eerste de verantwoordelijkheid op zich nemen om dit probleem op te lossen, ook al kost het de gemeente geld. Het gaat tenslotte om onze Delftse inwoners.

Pas daarna moet men maar onderling gaan uitmaken waar de rekening wordt neergelegd en vooral uitzoeken wie het onzalige idee heeft gehad om meer geluidsoverlast te creëren. Wellicht kan de rekening voor het oplossen van dit probleem bij de bedenkers ervan worden neergelegd. 

Stadsbelangen Delft zal in de commissie SVR van mei as. wederom dit onderwerp aan de orde stellen en druk blijven uitoefenen op de wethouder en het college om dit probleem opgelost te krijgen. 

Zie ook:
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839  en https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Oostblokbewoners in onzekerheid

woonbronDe bewoners van het Oostblok verkeren al maanden in onzekerheid over de jaarlijkse eindafrekening van de warmtemeters. In mei 2009 werden de meterstanden voor het laatst opgenomen.

Woonbron, die verantwoordelijk is voor het versturen van de afrekening, is er na bijna 9 maanden nog steeds niet in geslaagd de rekeningen naar de bewoners te sturen. Wel hebben de bewoners bericht ontvangen dat er iets mis zou zijn gegaan, maar dat men de rekening binnenkort tegemoet kan zien.

De bewoners willen weten hoe hoog de rekening is en of men bij moet betalen dan wel geld terugkrijgt. In dat laatste geval zou Woonbron de bewoners ook de rente moeten vergoeden van het bedrag dat bijna 9 maanden extra op de rekening van deze corporatie heeft gestaan.

Daarnaast zou de verwarmingsketel (Woonbron heeft gekozen voor blokverwarming) zeer verouderd zijn, wat mogelijk kostenverhogend zou kunnen werken voor de bewoners. Een onwenselijke situatie. Hoewel de politiek niet gaat over het beleid van de woningcorporaties heeft onze fractie en de lijst Stoop wethouder Rensen per e-mail gevraagd zijn invloed bij Woonbron uit te oefenen over deze gang van zaken.

Fractie Stadsbelangen Delft
lijst Stoop

Motie afslanken gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad van Delft, bijeen op donderdag 27 september 2007,  overwegende dat, * als landelijke norm voor het aantal ambtenaren per gemeente geldt  gemiddeld 7 fte op 1.000 inwoners, * de gemeente Delft in juni 2006 13,6 fte op 1.000 inwoners had, * dit ver boven het landelijke gemiddelde ligt.  draagt het college op, in het kader van de organisatieontwikkeling de omvang van de organisatie  af  te slanken, waarbij als taakstelling wordt meegegeven het aantal fte’n z0 veel mogelijk terug te brengen naar het landelijke gemiddelde (voor vergelijkbare gemeenten), waarbij rekening wordt gehouden met  extra benodigde capaciteit ten behoeve van grote projecten (Spoorzone),  en gaat over tot de orde van de dag.