Tag Archive for tram

Vragen over Sint Sebastiaansbrug

bas (800x600)Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 8 augustus 2014

Betreft: gang van zaken rond Sint SebastiaansbrugGeacht college,

Recentelijk heeft onze fractie een aantal vragen ontvangen, die een burger, een betrokken Delftenaar en bruggenbouwen ingenieur, op 6 augustus 2014 via een emailbericht heeft gesteld aan wethouder Harpe inzake de Sint Sebastiaansbrug. Lees verder

Nog steeds geluidsoverlast

tramOndanks het positieve bericht dat er op 7 mei jl. acties zijn afgesproken tussen Haaglanden, de gemeente en HTM om de geluidsoverlast van de trams op te lossen, blijkt ruim twee weken later dat er nog niet echt vorderingen te melden zijn. De overlast is er nog steeds. Wij ontvingen onderstaand bericht van een bewoner die langs de tramrails woont.

Beste mensen, nu inmiddels een aantal slapeloze nachten verder nog steeds geen afdoende oplossing kunnen constateren. Na een aantal keren het slijpen ‘s nachts te hebben aangehoord dacht ik dat de oplossing er was. Echter dit was van korte duur. Nu rijden er weer trams voorbij met slechte onderstellen en geloof mij het is oorverdovend.

Mijn oproep is nogmaals: repareer de slechte onderstellen. Er rijden trams voorbij die geen herrie maken ????????zelfs als deze behoorlijk hard gaan……

Er rijden trams voorbij waar het geluid oorverdovend is en met vierkante wielen en  waarbij de bestuurders nog steeds veel te hard gaan voor het geluid dat zij produceren. Het lijkt wel of ze zo snel mogelijk aan de koffie willen bij de keerlus. 

Ik hoor geluiden van mensen uit Tanthof Oost die de tram kunnen horen. Ik hoor de tram draaien bij de keerlus, de bocht bij de Soedanhof, bij de bocht Japanlaan en de bocht van de Israellaan. Kijk en luister maar eens naar dit filmpje. Zelf gemaakt.  http://youtu.be/bKawjwGpnw8

Ik en met mij vele omwonenden worden het nu toch echt zat!!!!!!!!!!! (naam en adres bewoner bekend bij Stadsbelangen Delft)

Stadsbelangen Delft zal deze kwestie net zo lang onder de aandacht blijven brengen bij het college tot het probleem volledig is opgelost.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Vernieuwing = geluidsoverlast!

railsIn de periode dat de tram tijdelijk buiten dienst is geweest, in verband met werkzaamheden bij de Irenetunnel, heeft HTM aangegrepen om de trambaan, die door loopt naar het Tanthof, te vernieuwen. Dat vernieuwing niet altijd een verbetering is, blijkt uit signalen die wij ontvingen van bewoners uit Tanthof West. 

Destijds werd de trambaan gepresenteerd als een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan’ waarbij het aangezicht een grasbaan zou zijn. Het voordeel hiervan was dat het geluid van de tram tot een minimum zou worden beperkt. Dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn. Nu blijkt volgens de bewoners, die dat vervolgens te horen hebben gekregen van HTM, dat de gemeente heeft besloten om de grasstrook tussen de rails niet meer terug te laten komen en te vervangen door stenen. 

Het gevolg hiervan is dat de geluidoverlast van de tram voor de bewoners aanmerkelijk is toegenomen. Men hoort de tram nu nadrukkelijk over de rails rijden. Men wordt nu wakker gehouden tot dat de tram niet meer rijdt. (01:00 uur). Daarnaast worden de stenen, die tussen de rails liggen, ook op straat aangetroffen. Bewoners hebben geprobeerd hierover contact op te nemen met de HTM, maar HTM verwijst weer naar de gemeente en op emailberichten wordt volgens bewoners nauwelijks of niet gereageerd.

Stadsbelangen heeft in de commissie SVR van 8 maart 2012 hierover vragen gesteld aan wethouder de Prez. Deze heeft toegezegd dit na te gaan en de commissie hierover te zullen informeren. De bewoners stellen dat deze ‘vernieuwing’ geen verbetering is, maar een sprong terug van de leefbaarheid in dit gebied. Stadsbelangen wacht de reactie van de wethouder af en zal afhankelijk daarvan bezien of vervolgacties noodzakelijk zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman