Tag Archive for WMO

Delftse ‘Koningin Jolanda’ weinig wol!

Graag voldoet onze fractie aan het verzoek van Aad Meuleman om door middel van ‘zijn glazen bol’ onderstaande column te plaatsen op onze website.
Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Delftse ‘Koningin Jolanda’ weinig wol!
Onder de kop ‘Delfts raadslid maakt vuist tegen schimmel’ publiceerde het AD een artikel van de Delftse ‘Koningin Jolanda Gaal.’ Deze roeptoeter raadslid blinkt vooral uit in niet onderbouwde kreten en schijnt er vooral plezier in te hebben om Delft keer op keer alleen maar negatief in het nieuws te brengen. Er is zelfs iemand verhuisd naar Zeeland als gevolg van de schimmel in huizen in Delft, stelt zij. Alsof in Zeeland geen huizen met schimmel te vinden zijn.
Lees verder

Er bij horen!

leavdhoek 008 (3)Namens Stadsbelangen was ik op 26 november 2011 aanwezig bij de bijeenkomst, die door de WMO raad was georganiseerd. Bij binnenkomst bleek al snel dat het druk was en dat er diverse organisaties uit het brede WMO veld zich presenteerden. Na diverse gesprekken met de aanwezige organisaties begon het formele programma. 

Erwin Wieringa kwam met een helder verhaal over hoe je moet omgaan met mensen die gebruik maken van de WMO. Erwin Wieringa is inspirator, internationaal consulent en oprichter van Stichting de Toekomst. Hij is actief betrokken bij het de-institutionaliseren van Nederland. Met andere woorden: ‘om mensen met problemen te helpen het instituut of de instelling te verlaten maar vooral ook om daarbuiten een goed leven met anderen op te bouwen.’ 

Erwin Wieringa is groot voorstander van de inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Dit sprak mij zeer aan. Vooral omdat de heer Wieringa aangaf, dat mensen aangesproken moeten worden op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Stadsbelangen vindt dat een goede zaak. Het woord: ‘iemand een label opplakken’ kwam dan ook regelmatig naar voren. Herkenbaar. Belangrijk bij hulpverlening is en blijft dat de hulpverlener een empatisch vermogen heeft en zich in de wereld van de hulpvrager kan verplaatsen. 

Na de heer Wieringa kwam de wethouder Zorg en Welzijn Raimond de Prez aan het woord. Hij kwam voornamelijk met een standaard verhaal, zoals de mensen moeten anders gaan denken en niet denken dat de gemeente alle problemen kan oplossen. Ook Delft heeft met bezuinigingen te maken. Men gaat steeds meer kijken in de directe omgeving van de hulpvrager of vanuit die kant meer hulp kan worden geboden. 

Het publiek kon uiteindelijk vragen stellen. Daarbij kwam een onderwerp aan de orde die ik eerder namens Stadsbelangen onder de aandacht heb gebracht in de commissie S&V. Het betreft het intrekken van parkeervergunningen voor gehandicapten nadat men is herkeurd bij het GGZ. Toen was een meerderheid van de fracties het niet met mij eens. Men vond dat er op dat moment geen probleem was. 

Ik sprak in de zaal met iemand die aangaf, dat zijn zwaar gehandicapte vrouw ook haar vergunning kwijt was geraakt. Stadsbelangen heeft toen tijdens de commissievergadering de toezegging van de wethouder gehad dat aan het einde van dit jaar cijfers zullen worden gepresenteerd om hoeveel mensen dit nu gaat in Delft. Ik zal dit punt dan ook opnieuw in onze fractie en de commissie S&V ter sprake brengen. 

Voor mij is deze bijeenkomst nuttig geweest. Maar deze bijeenkomst krijgt wel een vervolg. Ik ga bovenstaande in de fractie bespreken en ga op bezoek bij Ouderen netwerk Samen Wijs. Dit betreft een organisatie waarin een groep ouders zich hebben verenigd rond het streven naar inclusie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zij streven naar een samenleving waaraan iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan deelnemen. Inclusie wil ook letterlijk zeggen: ingesloten zijn, er bij horen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop