Statement wethouder over rug Delftse inwoners!

Op 5 november 2020 stond op de agenda van de raad de Begrotingsbehandeling 2021. Er werd aan de raad een niet sluitende begroting overgelegd door het college. Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga keurden deze begroting af. Moties van beide fracties om de schade te beperken worden door de college partijen GL, D66, Stip, PvdA en VVD en de oppositiepartijen CU en CDA niet aangenomen. Deze partijen gingen akkoord met een niet sluitende begroting en wethouder Brandligt (GL) ontkende de ernst van de ontstane situatie. Hij wilde een statement maken richting het Rijk, maar raakte hiermee bewust vooral de portemonnee van onze Delftse inwoners.

Wethouder Brandligt stuurde de negatieve Begroting voor goedkeuring door naar de Provincie. Op 18 november 2020 had wethouder Brandligt een gesprek bij de Provincie, in een bestuurlijk overleg, over de negatieve Begroting. De Provincie stuurde op 17 december 2020 een brief aan de raad met betrekking tot de onder toezichtstelling.

Uit de brief van de Provincie aan de gemeenteraad bleek dat wethouder Brandligt door de Provincie op 18 november 2020 was meegedeeld, dat Delft per 1 januari 2021 onder preventief toezicht zou worden gesteld. Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga zijn van mening dat wethouder Brandligt de gemeenteraad al direct op 19 november 2020 hierover had moeten informeren.

Daarnaast zei wethouder Brandligt op TV West in een interview over het preventief toezicht, dat hij bewust als statement een negatieve Begroting bij de raad had ingediend. Nadat de collegepartijen en de oppositiepartijen CU en CDA hiermee akkoord waren gegaan, stuurde hij de niet sluitende Begroting naar de Provincie. 52 Gemeenten in Zuid-Holland waren van plan een negatieve Begroting in te leveren. Uiteindelijk werd dat er 1, namelijk Delft. Wanneer je bewust iets doet, weet je ook wat de negatieve gevolgen zijn voor onze inwoners. Dat wist wethouder Brandligt dus al op 18 november 2020.

Op 18 december 2020 stuurde het college en brief aan de raad over een herstelplan. Deze brief werd niet geagendeerd en besproken in de Commissie Economie, Financiën en Bestuur van 3 december 2020 en ook niet in de Raad van 17 december 2020.
Op 18 december 2020 kregen de leden van de Commissie Economie, Financiën en Bestuur de concept agenda voor de vergadering van 7 januari 2021 gemaild. Op dat moment konden de commissieleden kennisnemen van deze brief waarin het traject voor een herstelplan was opgenomen.

Gewoonlijk kan je als commissielid aangeven in de procedurevergadering dat je dit onderwerp wilt bespreken en vaak staat er een advies van de griffie bij wanneer dit in de overlegvergadering besproken gaat worden. Helaas was dit niet opgenomen bij de kennisgeving. Stadsbelangen Delft heeft 7 januari 2021 gevraagd om deze brief te bespreken in de overlegvergadering. Volgens STIP, CDA en CU hadden we dit eerder aan kunnen vragen en stond deze vraag niet ter discussie. Dat mogen STIP, CDA en CU vinden, maar het is niet aan hen om voor Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga te bepalen of iets wel of niet bij onze fracties ter discussie staat.

Dit was reden de Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft om een interpellatiedebat aan te vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 januari 2021. De reactie van wethouder Brandligt op de vragen die wij stelden, was dat hij aan de raad (op tijd) op 10 december de brief van de Provincie had doorgestuurd. Op tijd als je al informatie hebt op 18 november 2020 en de raad hierover pas op 10 december 2020 informeert? Wethouder Brandligt waste zijn handen dus in onschuld.

Wij zijn van mening dat wethouder Brandligt de raad direct na 18 november 2020 op de hoogte had moeten stellen. Na een klein en zacht uitgesproken woord, dat hij het wel anders had kunnen doen aan het einde van zijn betoog, hebben Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft deze wethouder de tweede gele kaart gegeven (eigenlijk is dat rood). Bij voetbalwedstrijden word je dan van het veld gestuurd.

Zoals verwacht werd dit niet door de college partijen, GL, D66, Stip, PvdA en VVD, ondersteund. Zij houden elkaar vooral in het zadel. Tot onze verrassing stemden ook de oppositiepartijen CU en CDA tegen, maar ja deze oppositiepartijen proberen zich alvast warm te lopen voor een volgend college en dan moet je toch vooral geen kritiek hebben.

Ondertussen zien wij forse lastenverhogingen aankomen voor onze Delftse inwoners. Met dank aan Groen Links wethouder Brandligt, de coalitiepartijen en de oppositiepartijen ChristenUnie en het CDA. Goed om te onthouden bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Stadsbelangen Delft / Groep Stoelinga
Coby de Koning

Zie ook onderstaande links ter info:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4186122/Delft-maakt-statement-met-gat-in-begroting-Anders-geen-gehoor-bij-overheid Interview wethouder Brandligt TV West

https://delft.raadsinformatie.nl/document/9576480/1/2051988%20Provincie%20Zuid-Holland%20-%20financieel%20toezicht%20begroting%202021 Brief Provincie aan raad financieel toezicht 2021

https://delft.raadsinformatie.nl/document/9548146/1/2050954%20College%20van%20B%20en%20W%20-%20proces%20financieel%20herstelplan Brief college aan raad proces financieel herstelplan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.