Nee, hetzelfde!

VERANDERINGVijf lange avonden vergaderen, veel energie in onderlinge contacten over diverse amendementen en moties, geen enkele beweging van het college richting raad en uiteindelijk werd de Programmabegroting 2011-2014 met geen enkele wijziging vastgesteld. De toon is gezet door dit college. In april jl. sprak dit college bij de installatie nog van samenwerking met de hele raad. De conclusie lijkt dat dit een voor de bühne uitspraak was. Niet ‘Ja, anders’, maar gewoon ‘Nee, hetzelfde’.

Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met deze Programmabegroting. Niet omdat wij het oneens waren met het eindresultaat van deze Programmabegroting. 30 miljoen bezuinigen is noodzakelijk, maar Stadsbelangen maakte andere keuzes. Stadsbelangen koos onder andere voor:

– een schone stad (geen bezuinigingen op het schoonmaken van de stad, oa graffiti,hondenpoep, zwervuil, ophaalfrequentie vuilnis)
– geen forse bezuinigingen op DOK en theater de Veste (cultuur blijft belangrijk en zeker DOK en theater de Veste zijn belangrijke culturele pijlers)
– het nakomen van eerdere toezeggingen over de bijdrage van de gemeente in verband met de renovatie van de Nieuwe Kerk (een geweldige publiekstrekker)
– geen lastenverzwaring voor onze sportverenigingen
– een extra ambitie voor het verkleinen van de ambtelijke organisatie
– schrappen bezuinigingen WFIA (zij realiseerden de afgelopen jaren ruim 300 banen voor onze stad en Stadsbelangen vindt werkgelegenheid belangrijk)

Het mocht allemaal niet helpen. De coalitie had de rijen, zoals vanouds, gesloten. De oppositie werd geen succes gegund. Al met al moet afgevraagd worden of op deze manier, gezien de houding van het college en de coalitiepartijen, wel zoveel tijd moet worden besteed aan de behandeling van de Programmabegroting. Als deze houding de komende jaren niet verandert, dan kan wat Stadsbelangen betreft de behandeling van de Programmabegroting voortaan in één avond worden afgedaan. Dat scheelt een hoop energie en levert bovendien nog een extra besparing op. 

In het kader van deze bezuinigingen hadden diverse fracties, bij de behandeling van het Bestuursprogramma tijdens de raadsvergadering van 14 oktober jl., zich afgevraagd of de bouw van het nieuwe Stadskantoor wel door moet gaan dan wel of er mogelijkheden zijn de kosten voor dit nieuwe kantoor naar beneden bij te stellen. Het college heeft de raad recentelijk via een uitgebreide brief over diverse opties geïnformeerd en hierbij aangegeven door te willen gaan op de ingeslagen weg. Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten de brief van het college te willen bespreken in de commissie SVR van 11 november as.

Gisteren bleek dat het college op 12 oktober jl. al een positieve beslissing had genomen over de toets van het definitieve ontwerp van het Nieuwe Stadskantoor. De volgende fase kon van start gaan in de ontwikkeling van dit gebouw. En juist deze belangrijke informatie vertelde de wethouder op 14 oktober 2010 niet aan de raad. De wethouder hield braaf haar mond, terwijl zij deze informatie juist toen had moeten verstrekken. Een beginners blunder? Wij hopen voor de wethouder dat dit dan eenmalig was. 

Toch kon Stadsbelangen door middel van moties een aantal zaken wel binnenhalen, maar deze stonden los van de Programmabegroting. Onze motie ‘Praat met de raad’ werd aangenomen. Een nieuwe manier vinden van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen, waardoor burgers zich serieus genomen moeten voelen. De strekking van onze motie over het Persoons Gebonden Budget werd door de wethouder overgenomen en ook onze motie, samen de SP, over de slaagkans van sociale huurwoningen werd aangenomen. 

Verder steunde Stadsbelangen onder andere  moties over de Nieuwe Kerk, Integraal zorgbeleid, Crisisopvang jongeren, Veilig uitgaan, Bouwen met je buren, Openbaar vervoer (motie door ons mede ingediend met ChristenUnie), beginspraak, Regeldruk ‘Kil de paarse krokodil’, Internationaal solidariteitsbeleid. 

Fractie Stadsbelangen Delft

One comment

  1. […] coalitie had de rijen, zoals vanouds, gesloten. De oppositie werd geen succes gegund,” zo stelde hij op zijn […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.