Bestuurlijk geklungel Sint Sebastiaansbrug

bas (800x600)Naar aanleiding van weer een aangekondigde vertraging heeft wethouder Harpe op 17 juni 2014 een brief gestuurd aan de raad. In de commissie Algemeen van 24 juni 2014 werd deze brief besproken.

Bestuurlijk geklungel van de eerste orde. Wethouder Harpe beaamde dit volledig. Toch vindt hij dat er nu een goede basis ligt om op de ingeslagen weg door te gaan. Blijkbaar is hij al ingepakt door gedeputeerde de Bondt. Dat is onbegrijpelijk. Het lijkt erop dat Delft daarvoor grotendeels de prijs gaat betalen. Elke evenredigheid lijkt zoek. Zit de Delftenaar wel op de nu voorgestelde brug te wachten gezien deze nieuwe ontwikkelingen? Zeker in het licht van forse bezuinigingen die ons de komende jaren staan te wachten.

Wie er wel beter van wordt, lijkt de Provincie te zijn. Geruchten dat de totale vervanging van de brug meer te maken heeft met het beter door vaarbaar maken van het Rijn-Schiekanaal dan met de vermeende deplorabele staat van de huidige brug worden steeds sterker.

Wat ons betref mag de gemeenteraad, en dan vooral de coalitiepartijen van de afgelopen vier jaar, zich deze kwestie zeer aantrekken. Dat de toen verantwoordelijke wethouders Vokurka(D66 ) en Junius (CDA ) konden blijven aanmodderen, is een direct gevolg van het gesloten ‘niet aanvalsverdrag’. Met andere woorden: we gaan het onze wethouders per definitie niet lastig maken.

Dit heeft direct tot gevolg dat een meerderheid van de raad, lees de collegepartijen, stelselmatig haar controlerende taak verzuimt. Als je daarnaast ook nog structureel de kritische geluiden vanuit de oppositie negeert, is de kans groot dat er hier en daar zaken fors mis kunnen gaan. Stadsbelangen Delft, maar ook de SP en OD hebben zich steeds terecht kritisch opgesteld. Wat ook niet echt meewerkt, is de trend om impopulaire mededelingen zoveel mogelijk in besloten verklaarde vergaderingen te doen. Als het geheim verklaarde financieel gestuntel van voorgaande wethouders voor de verkiezingen openbaar zou zijn gemaakt, was D’66 vast niet weer de grootste partij in Delft geworden.

Het CDA is blijkbaar blij geen deel meer uit te maken van het college. Ruimhartig werden blunders door hen gesteund. Nu zij in de oppositie zitten, meent het CDA zich ineens bijzonder kritisch op te moeten stellen. Vier jaar te laat, maar gelukkig nog niet te laat!

Het conceptbestek was onvoldoende van kwaliteit en de nieuwe brug paste niet in het bestemmingsplan, waardoor vergunningen niet konden worden afgegeven. Doorlooptijden werden door de gemeente niet nagekomen. Er waren onduidelijke afspraken tussen Stedin, provincie en gemeente. Er blijken problemen te zijn met het aanleggen van de kunststof brug. Twijfels of deze voldoende sterk en stijf is en ook blijft. Hierover is onvoldoende doorgedacht in het voortraject. Dit blijkt uit een extra onderzoek dat Delft heeft laten doen. Het is ongekend, dat dit heeft kunnen gebeuren en Delft hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd. Wat kan de raad nu nog wel of niet geloven? Wethouder Harpe schrijft in zijn brief dat dit leidt tot meerkosten, extra omrijdkosten, extra begeleiding gemeente en hogere kosten projectorganisatie tramlijn 19.

Je zult maar net wethouder zijn (en dus volledig politiek verantwoordelijk) en direct dit hoofdpijndossier op je bordje krijgen. Stadsbelangen Delft zal met dit gegeven coulant omgaan richting de nieuwe wethouder. Dat neemt niet weg, dat wij niet overtuigd zijn van de route die hij wil volgen.

Ondanks enkele miljoenen, zoals wethouder Harpe schrijft in zijn brief, die al zijn uitgegeven, zou het best kunnen dat een nieuw plan een forse bezuiniging zou kunnen opleveren. Dit aspect werd door Aad Meuleman alleen in de openbare vergadering ter sprake gebracht. In dat kader noemde hij een fictief bezuinigingsbedrag.

Doordat de voorzitter, op initiatief van degene die naast hem zat, hier extra accent aan gaf, kreeg dit fictieve bedrag de negatieve lading dat er informatie uit het besloten overleg openbaar was gemaakt. Wij bestrijden dat en zijn het daarmee oneens. Op geen enkele wijze heeft Aad Meuleman bedragen genoemd die verbonden zijn aan de bascule- of tafelbrug dan wel bedragen die deze vertraging extra met zich meebrengen.

Om de schijn en onnodige discussie hierover te voorkomen heeft Aad Meuleman vanmiddag zelf contact opgenomen met de griffie en geadviseerd aangifte te doen. Dit wordt gedaan en wordt dus vervolgd evenals de discussie over de Sint Bastiaansbrug.

Het zou de huidige coalitiepartijen sieren ons voorstel te steunen om te onderzoeken wat er nu precies fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar ook omdat wethouder Harpe recht heeft op een kritische raad. Daarom wil Stadsbelangen Delft dat er grondig wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de gemaakte blunders. Het kan niet zo zijn, dat iedereen ‘vrolijk’ blijft zitten en we doorgaan alsof er niets is gebeurd.

Stadsbelangen Delft vindt dat er alle aanleiding is om te bezien of contracten ontbonden kunnen worden als gevolg van het aantoonbare geklungel, dat heeft plaatsgevonden.  Daarnaast rijst de vraag of dit dossier niet van voor af aan, maar dan wel in één keer goed, gestart moet worden. Hiervoor moeten alsnog diverse alternatieven worden onderzocht. Herstel oude brug, afzien van de tafelbrug of andere opties. Hiervoor is het wat onze fractie betreft zeker nog niet te laat.

Stadsbelangen Delft wil dat de gemeenteraad zelf de regie in handen neemt. Wij zullen daarom, mogelijk met meerdere fracties, een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2014.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman / Werner Bremer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.