Tag Archive for gezondheid

Serieuze bespiegeling behandeling Kaderbrief?

Hoe serieus moet onze fractie de behandeling van deze Kaderbrief nog nemen? We mochten in 5 minuten vertellen wat we ervan vinden en nu na heel veel gedoe is dat 7 minuten geworden. Twee minuten erbij  lijkt lang en dat is ook zo, als je aan een touwtje hangt, maar niet als je serieus de Kaderbrief wilt behandelen. Het is weer het oude liedje. De coalitiepartijen maken de dienst uit in onze stad en hebben zoals gewoonlijk weer lak aan de oppositiepartijen in onze gemeenteraad. Onze fractie is hier dus klaar mee. Wij zijn ervan overtuigd dat hier over ruim 1 ½ jaar verandering in komt, want ook onze inwoners zijn het zat bestuurd te worden door partijen die geen enkele interesse hebben in de mening van anderen en hun eigen zin doordrijven. Dat is niet de samenleving waar wij voor staan, want samenwerken doe je met elkaar! Altijd! Onderstaand onze uitgebreide Bespiegeling over de Kaderbrief 2020.
Lees verder

Wederom blauwalg in Delftse Hout

Het is weer zo ver met de blauwalg. Stadsbelangen Delft maakt zich al enkele jaren druk om het feit dat het bij elke zomer standaard is, dat het ongezond is om te zwemmen in ons prachtige recreatie gebied de Delftse Hout.

 

Lees verder

Flodders 4 van Tante Hof

hofTante Hof publiceert elke twee weken haar flodders voor Stadsbelangen Delft in haar column. Hierin blikt zij op haar ‘eigen wijze’ terug op diverse gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Reces(sie)

Ik heb gelezen dat de het college en de gemeenteraad zes weken zomerreces hebben. En dat allemaal naast het najaar-, Kerst-, voorjaar- en meireces. Het lijkt wel of bij het besturen van onze stad ook een soort vakantierecessie plaatsvindt. Dat kan toch nooit goed zijn?
IJdel?
Afgelopen week heb ik weer naar de webcast van de gemeenteraad gekeken. Wel grappig als je al die beelden ziet. Raadsleden die vooral op de microfoon knopjes drukken om toch maar in beeld te kunnen komen. In mijn ‘goeie oude tijd’ hadden we geen camerabeelden en ging het tenminste nog om de inhoud.
Duale baksteen
Je zal toch wethouder en lijsttrekker zijn en tot de conclusie komen dat jouw eigen CDA fractie jou in de raadsvergadering laat vallen als een duale baksteen. Ik had wel te doen met Milène hoor, maar ja als jouw partij nog steeds slecht staat in de peilingen, dan moet je wat.
Ziek
Er rukt een mazelenepidemie op, rodehond is uitgebroken en voor een uitbraak van polio wordt gevreesd. Dit alles wordt veroorzaakt door mensen, die vinden dat zij zich later wel zullen verantwoorden. Dat hoorde ik één van de ouders zeggen op TV. Verplichte vaccinatie is volgens mij de oplossing!
Wolf
De wolf is al jaren terug. Eerst was hij te bewonderen in en rondom de Kuip, maar nu vooral in reclame filmpjes en het schnabbel-circuit.
Beter voor Delft
Wethouder de Prez roemt oud-wethouder Torenstra. Hij had zijn hele leven kunnen doorbrengen in de luwte volgens Raimond. Had ie dat maar gedaan. Dan had Raimond geen buurthuizen, die Torenstra met veel geld heeft gerealiseerd (lees geld verspild), hoeven te sluiten. Delft had er waarschijnlijk een stuk beter voor gestaan.
Fauna
Naar verwachting komen er in onze provincie binnen 10 jaar nog nauwelijks weidevogels voor. En dan worden in Delft ook nog alle blootlopers de Delftse Hout uitgejaagd. Wat een verschraling van de natuur.
Klopt?
Ik had het zo te doen met mijnheer Martin. Dat akkefietje met die boten of ging het nou over een wethouder of over de burgemeester? Enfin, volgens mij ging ie zelf ook niet geheel vrijuit, maar een hartaanval gun je echt niemand. En toen begonnen in Delft ineens ook nog mensen te roepen dat ie  maar beter uit de politiek kan stappen. Niet vanwege zijn gezondheid, maar omdat ie in 10 jaar helemaal niets bereikt zou hebben. Vreemd. Dat ben ik toch maar even nagegaan (handig dat visuele gemeentearchief). Kan niet missen.
Portret
Het Delft college wil een portret van onze nieuwe koning aankopen. Gewoon even wachten op de rommelmarkt tijdens de eerste Koningsdag. Scheelt een hoop centen.
Sportief
De agenten die op snelheid controleren op de A13 creëerden steevast een file van enkele kilometers. Sportief hoor van die mensen. Er kon op die manier niemand harder rijden dan toegestaan, dus volgde geen enkele bekeuring. Heel wat anders dan de Delfts parkeercontroleurs. Die moeten een vooraf vastgesteld aantal bonnetjes schrijven. Gelukkig is er nu een zinnetje geschrapt. Dat gaat vast helpen.
Rode loper?
Dat fracties toch blij kunnen zijn met helemaal niets, vind ik mooi om te zien. De Nieuwe Langendijk gaat nu een ‘rode loper’ worden. De auto’s gaan van de middenberm af en daarvoor komen in de plaats fietsnietjes met tientallen fietsen te staan en misschien wel terrassen. Eén ding verandert niet, namelijk de stinkende, ronkende, filevormende touringcars tijdens het toeristenseizoen. Die blijven er gewoon rijden. Heerlijk als je ‘gezellig’ wat zit te drinken en te eten in de uitlaatgassen van de touringcars. En dat noemen ze een ‘rode loper?’ Ik begrijp er helemaal niets meer van.
Reces
Nu iedereen maar met reces gaat, doe ik dat ook maar. Ik kreeg van m’n nichtje een tentje cadeau. Tante Hof gaat lekker kamperen. Ik heb een mooi plekje gevonden bij het voormalig naaktstrandje in de Delftse Hout. Niemand te zien en…..misschien ontmoet ik nog wel een leuke heer. Je weet maar nooit.
 

Ik wens iedereen een fijne vakantie.
Tot de volgende keer en lieve groetjes van Tante Hof

Protestactie tegen bovengronds 380 KV

Dinsdag aanstaande neemt de Tweede Kamer een definitieve beslissing  over de aanleg van de hoogspanningsverbinding 380 KV. Vandaag vond een actie plaats in het Midden Delflandgebied. Deze actie  was georganiseerd door de zeer actieve werkgroep, die al maandenlang  de minister probeert te overtuigen dat de aanleg van deze  hoogspanningskabel volledig ondergronds moet worden gerealiseerd.  Diverse sprekers (oa. wethouders, gedeputeerde) uit Delft en omgeving  voerden het woord.   

Stadsbelangen had zich niet aangemeld om het woord te voeren bij  de actie van vandaag. Deze terechte actie leende zich niet voor  partijpolitiek. Daar is de gezondheid van onze inwoners te belangrijk  voor. De diverse sprekers hadden in feite allemaal dezelfde boodschap.  “Zeg nee, tegen bovengronds 380 KV.”    Stadsbelangen had op 6 juni 2007, één van de werkgroepleden merkte dat vandaag terecht op, al het initiatief genomen om op te komen voor  de gezondheid van onze inwoners en diende hiervoor een motie in tijdens  de raadsvergadering van 28 juni 2007. Een motie die unaniem door de  gemeenteraad destijds werd gesteund.

In de motie werd het college  opgedragen: * alle geëigende bestuurlijke middelen te ondernemen ten behoeve  van een ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV  hoogspanningsverbinding.  Een bovengrondse hoogspanningskabel kan leiden tot nadelige  consequenties voor de gezondheid van onze inwoners. Het college heeft zich, samen met buurgemeenten, tot op heden actief opgesteld om het signaal vanuit Delft duidelijk over te brengen naar Den Haag.   

Het kan toch niet zo zijn dat de landelijke bestuurders, die de mond vol hebben van de kloof tussen burger en politiek, aanstaande dinsdag een  besluit nemen voor (gedeeltelijke) bovengrondse aanleg? Dat zou in feite  betekenen dat de kloof door de landelijke politiek in stand wordt  gehouden. Want als burgers de bovengrondse aanleg niet willen, de lokale politiek  van  de diverse gemeenten het niet willen en gebleken is, dat de aanleg  ondergronds mogelijk is, dan is er maar één besluit denkbaar, namelijk:  volledige ondergrondse aanleg van de Hoogspanningsverbinding 380 KV.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Unanieme steun motie

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 juni jl. unaniem een motie aangenomen, die op initiatief van Stadsbelangen was agendeerd. De fracties van de PvdA, Groen Links, het CDA, Leefbaar-Delft, D66 en  ChristenUnie/SGP dienden de motie mede in.   

Stadsbelangen vindt het belangrijk dat ook de Delftse gemeenteraad,  naast de vele protestsignalen die er al zijn vanuit diverse actiegroepen in en buiten Delft, een duidelijk signaal heeft afgegeven tegen het voornemen van TenneT om een bovengrondse hoogspanningsverbinding aan te leggen dicht tegen Delftse woonwijken. Hiervoor is de gezondheid van onze  inwoners  te belangrijk.    Stadsbelangen hoopt van harte dat TenneT alsook de GS van Zuid Holland  het signaal van de Delftse gemeenteraad ter harte neemt. Wat onze fractie  betreft komt de bovengrondse verbinding er niet. Fractie Stadsbelangen   

Motie Randstad 380 kV-verbinding  De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 28 juni  2007,  constaterende dat:  * TenneT voornemens is om bovengronds een nieuwe 380 kV  hoogspanningsverbinding aan te leggen ten westen van Delft door het  recreatiegebied Kerkpolder en ten zuiden van Delft door het  recreatiegebied Abtswoude, * GS van Zuid-Holland in haar zienswijze op het kabinetsvoornemen  planologische kernbeslissing “PKB Randstad 380 kV-verbinding” pleit voor  bovengrondse aanleg in het genoemde gebied,* het college van B&W door middel van het indienen van zienswijzen, dd. 09.01.2007 (kenmerk 20194548) met klem heeft aangedrongen om  dit tracé ondergronds aan te leggen, overwegende dat: * een bovengrondse uitvoering kan leiden tot mogelijk schadelijke  effecten  door elektro magnetische velden, * dit niet acceptabel is in de nabijheid van gevoelige bestemmingen,  zoals  recreatiegebieden, woningen, sportfaciliteiten en kinderopvang,  * het noodzakelijk is om de druk op te voeren ter ondersteuning van de  ingediende zienswijze van het college, draagt het college op:  * alle geëigende bestuurlijke middelen te ondernemen ten behoeve van een  ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding,  en gaat over tot de orde van de dag.