Oplossing in zicht tramsoap

railsDeze week kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de voorgang van de geluidsoverlast dat bewoners in Tanthof West ondervinden van de tramrails. Overigens bleek deze overlast ook te worden ervaren bij Irene tunnel. Sinds januari 2012 hebben de bewoners van Tanthof West deze problematiek al aan de orde gesteld bij de gemeente en HTM.

Omdat dit niet tot een oplossing leidde, benaderden enkele bewoners onze fractie begin maart 2012. In de commissie SVR van 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen deze kwestie aan de orde gesteld en het college zou actie ondernemen. Toen ons informatie bereikte dat HTM en de gemeente tegenstrijdige informatie verstrekte over het al dan niet terugbrengen van het gras tussen de rails, heeft Stadsbelangen Delft in de commissie SVR van april 2012 deze kwestie nogmaals onder de aandacht gebracht en wethouder Junius gevraagd nu op korte termijn met een oplossing te komen.

Zie ook:
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839

Uiteindelijk heeft op 7 mei 2012 een gesprek tussen de gemeente, Haaglanden en HTM plaatsgevonden. Gebleken was dat ook Haaglanden een belangrijke rol had in de oplossing van dit probleem. Gelukkig wordt nu op korte en langere termijn maatregelen genomen om de geluidsoverlast op te lossen. Het werd overigens tijd!

Het gras tussen de rails komt terug en er is gekozen voor nog een viertal oplossingen, te weten: 
– het per direct verlagen van de toegestane snelheid naar 15 kmlu,
– het aanvullen van de tramsporen met ballast tot aan de rand van de spoorstaven. Dit laatste heeft een dempende werking.
En:
– het smeren van de trambaan met water. Dit wordt nu getest tussen halte Station en de Prinses Irenetunnel. Ondanks dat beide partijen overtuigd zijn van het feit dat water geluid vermindert, is er geen optimaal geloof in een langdurig positief effect. Het ontbreken van onderzoeksresultaten hierover ondersteunt dit gevoel.
– het aanbrengen van een smeerinstallatie. Hier heeft men goede ervaringen mee. Deze oplossing kan echter niet direct worden geïnstalleerd. Hier moet eerst door de leverancier een plan van aanpak, specifiek voor de situatie in Delft, voor worden gemaakt. Je zou haast zeggen als de gemeente direct in januari 2012 al tot de juiste actie was overgegaan, had de laatste oplossing al lang uitgevoerd kunnen worden.

De slogan: spoorzonedelft.nl/Actueel/Nieuwsberichten/HTeMn Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams is mooi bedacht, maar het is in feite onvoorstelbaar dat bewoners eerst zo veel energie moeten steken om hun terechte probleem opgelost te krijgen. En dat, terwijl het probleem voor iedereen van begin af aan met het ‘blote’ oor duidelijk hoorbaar was.

Stadsbelangen Delft heeft in de commissie SVR van mei jl. bij de wethouder erop aangedrongen druk te blijven uitoefenen op de uitvoering van de gekozen oplossingen. Wethouder Junius zegde dit toe. Wij zullen in de commissievergadering van juni as. naar de stand van zaken vragen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.